Füüsilise valve puhul on meie ülesanne turvata nii kliendi vara kui ka teda ennast ja tema töötajaid ning hoida ära soovimatud olukorrad, mis võivad mõjutada objekti ohutust.

 

Füüsiline valve tähendab meie töötajate kohalolekut kliendiga kokkulepitud objektil vajaminevatel kellaaegadel: alates paarist tunnist päevas kuni ööpäevaringse kohalolekuni.

 

Teie objektile määratud Febasecurity töötajatel on seljataga rikas kogemustepagas ja ka professionaalne ettevalmistus, mis võimaldavad neil igas olukorras operatiivselt tegutseda ning tekkinud probleeme kiiresti, efektiivselt ja seaduses sätestatud piires lahendada. Sõltuvalt teie objekti või ürituse eripärast töötatakse välja valveskeem, kus täpsustatakse nii meie firma töötajate arv kui ka nende konkreetne profiil. See lubab teil valida valveteenust, mis vastab teie vajadustele lähtudes nii hinnast kui ka määratud töötajatest.

 

Füüsiline valve hõlmab järgmisi tegevusi:

  • Kontroll isikute ja transpordi juurdepääsu üle objektile
  • Parkimisala kontroll
  • Ohutussüteemi kontroll: valve-/tulekahjusignalisatsioon, isikute ja sõidukite ligipääsusüsteem, videojälgimissüsteem jne jms
  • Objekti videovalve ja territooriumi patrullimine
  • Kiire reageerimine tekkinud olukordadele
  • Kliendi vara kaitsmine varguse / omavolilise kasutamise või väljaviimise eest
  • Korra tagamine üritustel
  • Ohutuse tagamine üritustel

Meie töötajate laialdased oskused aitavad leida parima lahenduse kõige erinevamate objektide jaoks: kontorihooned, kaubanduskeskused ja supermarketid, eriti tähtsad objektid, tootmisterritooriumid, avalikud üritused jne.

 

Võttes ühendust Febasecurity konsultantidega, saate põhjaliku konsultatsiooni nii telefoni teel kui ka e-posti kaudu.